โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
หมู่ที่ 1   ตำบลบางสะพาน  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77173
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่